عباس معروفی

یادی از عباس معروفی؛ اما شما در متن هستید.[۲]

. ژانویه‌ی سال ۲۰۱۷ است. شما برای رونمایی کتاب «فریدون سه پسر داشت» به کلن آمده‌اید. کتاب به تازگی به آلمانی ترجمه و توسط انتشارات بوشرگیلده منتشر شده است. پاییز همان سال هم نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، بزرگ‌ترین نمایشگاه...

واحد پول خود را انتخاب کنید