دیوان شرقی غربی به خط و تذهیب گوته

گوته و حافظ؛ مصاحبه با کارل جوزف کوشل

در این مصاحبه، کارل-جوزف کوشل درباره‌‌ی گوته و دیوان غربی شرقی او صحبت می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا در آلمان از تحسین عمیق گوته نسبت به حافظ کمتر صحبت شده‌است. کارل یوزف کوشل، متولد اوبرهاوزن...

واحد پول خود را انتخاب کنید