مؤسسه‌ امیرکبیر

مصاحبه‌ای کامل، با جزئیات تاریخی حوادث، با محمدرضا جعفری؛ پسر عبدالرحیم جعفری (مدیر و دارنده‌ی مؤسسه‌ی امیرکبیر) و...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید