محاکات

  رئالیسم یا هست‌بینی از گمراه‌کننده‌ترین اصطلاح‌های هنری است؛ شاهدش هم این‌که برساخته‌های آن مانند unrealistic و non-realist...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید