دیوان شرقی غربی به خط و تذهیب گوته

در این مصاحبه، کارل-جوزف کوشل درباره‌‌ی گوته و دیوان غربی شرقی او صحبت می‌کند و به این پرسش...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید