ادگار آلن پو

نویسنده: نورمن هالند مترجم: نیما ملک‌محمدی مجله کارنامه، شماره ۳۴ خودکشی، به ویژه خودکشی یک نویسنده، چنان واقعه...

بیشتر بخوانید
نسل نفرین‌شده، نسل درخشان

مقدمه؛ مروری بر کارنامه‌ی کورش اسدی در «کارنامه»ی دوران گلشیری از میان چند مجله‌ای که با نام هوشنگ...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید