ویلیام ویلسون

  ادگار آلن پو (۱۸۰۹_۱۸۴۹) نویسنده‌‌ای پیشتاز در داستان کوتاه بود. او را که سبک و سیاقی مخصوص...

بیشتر بخوانید
ادگار آلن پو

نویسنده: نورمن هالند مترجم: نیما ملک‌محمدی مجله کارنامه، شماره ۳۴ خودکشی، به ویژه خودکشی یک نویسنده، چنان واقعه...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید