عبدالرزاق گورنه

  عبدالرزاق گورنه، برنده نوبل ادبی: «می‌توانم خوانندگان بیشتری داشته باشم.»   عبدالرزاق گورنه، به عنوان کسی که...

بیشتر بخوانید
دیوان شرقی غربی به خط و تذهیب گوته

در این مصاحبه، کارل-جوزف کوشل درباره‌‌ی گوته و دیوان غربی شرقی او صحبت می‌کند و به این پرسش...

بیشتر بخوانید
مصاحبه گابریل گارسیا مارکز

بیانچوتی: کدام یک باعث می‌شود که دست به قلم ببرید: تصویر یا ضرب‌آهنگ؟ گابریل گارسیا مارکز: تصویر، در...

بیشتر بخوانید
آلبر کامو

متن زیر، بریده‌ای‌ست از مصاحبه با آلبر کامو به نام «هنرمند و زمان او» که به انتخاب مترجم؛‌...

بیشتر بخوانید
واحد پول خود را انتخاب کنید