پیرنگ

تأملی در ادبیات داستانی

انتشار گاهنامه‌ی ادبی پیرنگ-شماره‌ی یک

.

پیرنگ؛ تأملی در ادبیات داستانی
گاهنامه‌ی ادبی پیرنگ
شماره‌ی یک، داستان یک آغاز، بهمن‌ ۱۳۹۹

 

 

نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ» در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

مجله از طریق فروشگاه سایت پیرنگ در دسترس است و امکان خرید آن به هر دو صورت ریالی و ارزی وجود دارد.

 

تحریریه‌ی گاهنامه‌ی ادبی پیرنگ:

شقایق بشیرزاده
حدیث خیرآبادی
عطیه رادمنش احسنی
شبنم عاملی
نغمه کرم‌نژاد

 

مدیر هنری و طراح گرافیک:

علیرضا وکیلی ورجوی

 

طراحی و اجرای موشن:

ندا صالحی

 

ثبت شده در سایت پیرنگ طی شماره 691 و در روز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۵:۳۹